Welkom op de website van Erve Bussink

 

Erve Bussink is een markante Geldersche T-boerderij, gebouwd in 1867. De boerderij is gelegen in Haarlo aan de Berkel. Het van oudsher gemengde rundvee en varkensbedrijf is in 2004 in het kader van de herstructureringswet verplaatst en sindsdien heeft de locatie een maatschappelijke bestemming gekregen.

In 2016 is de locatie door ons als nieuwe eigenaren overgenomen en zijn we begonnen om er een zorgboerderij te realiseren.

We hebben het erf met de bijbehorende grond opnieuw ingericht waardoor er nu op de ongeveer 1 hectare grond ruimte is gekomen voor het houden van kleinvee,  een mooie tuin, waaronder een moestuin en een bloemen 'pluktuin' en een erf met goede wandelpaden. Het geheel is zeer goed toegankelijk, ook voor mensen die minder mobiel zijn.

In het hoofdgebouw is een mooie en lichte ruimte voor dagbesteding met een aangesloten terras. In de romp van de T-boerderij zijn twee appartementen gerealiseerd voor ongeveer 5 bewoners met een zorgvraag. Er is 24 -uurs toezicht en zorg op de locatie aanwezig. 

In de nevengebouwen zijn er meerdere kleine ruimten gerealiseerd voor een atelier, een bewegingsruimte, een multifunctionele ruimte en een professionele en aangepaste houtwerkplaats.

We bieden zorg en begeleiding voor volwassenen vanaf 18 jaar met niet aangeboren hersenletsel. 

De begeleiding bestaat uit dagbesteding en/of begeleid wonen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)