Over ons

 

Zorgboerderij Erve Bussink wordt gerund door de eigenaren, Mirjam en Max Arends. Zij zijn met hun gezin ook woonachtig op de zorgboerderij. Beiden hebben ruime ervaring in het organiseren en bieden van zorg en begeleiding. 

Met Erve Bussink willen zij zich onderscheiden, door begeleiding te bieden aan (jong) volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Activeren, revalideren en vergroten van de zelfredzaamheid zijn de kernwoorden. Zij hopen op die manier bij te kunnen dragen om de mogelijkheden van de deelnemers te vergroten om zo volwaardig mogelijk in het leven te staan. 

Dit doen zij door het bieden van begeleiding op dagbesteding en wonen met 24 uurs begeleiding.

  • Individuele begeleiding ten behoeve van acceptatie en revalidatie, indien nodig in samenwerking met therapeuten zoals: ergotherapeut of fysiotherapeut.
  • Groepsbegeleiding gericht op het in contact komen met elkaar, elkaar activeren en stimuleren. Maar ook leren van elkaar en met elkaar.

Erve Bussink is een toegelaten zorgaanbieder in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor de regio Oost Achterhoek en Twente. Deze zorg wordt via uw eigen gemeente geïndiceerd. Sinds 2022 kunnen kleine zorgaanbieders in de Achterhoek niet meer zelfstandig een contract sluiten met de Achterhoek. Sinds juli 2022 werken wij als toegelaten zorgaanbieder in onderaannemerschap met Zozijn.

De zorg die we leveren in het kader van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) gaat via het zorgkantoor.